Sve nepravilnosti Miškovićevog slučaja

Sve nepravilnosti Miškovićevog slučaja

Posle tri godine postupka, Miroslav Mišković je prvostepeno osuđen zbog navodnog pomaganja u utaji poreza. Ovaj postupak od početka karakterišu brojne nepravilnosti kojima se permanentno krše ljudska prava. Brojni su razlozi zbog kojih ne može da stoji tvrdnja o utaji poreza.

Ovaj slučaj bitno utiče na ekonomski i politički položaj naše zemlje i privrede u celini i stanja u kome su ljudska prava uopšte. Sledeće činjenice objašnjavaju ove tvrdnje:

Mišković je uhapšen 12. decembra 2012. godine, a u proleće 2013. protiv njega je podignuta optužnica za zloupotrenu službenog položaja po članu 359. zakona koji potiče iz socijalističkog perioda. Zakon je kasnije promenjen, pa se postupak vodi po članu 234. Krivičnog zakonika, što predstavlja sasvim drugačije krivično delo i retroaktivnu primenu zakona.

U maju iste godine, verovatno nakon ukazivanja da je ovakva optužba direktno suprotna pravnim sistema zapadne demokratije i da nije primenljiva na vlasnika privatne kompanije, optužnici je dodata i izmišljena optužba za utaju poreza.

Radi se o porezu koji je već kontrolisan od strane Poreske uprave 2010. godine i utvrđeno je da je sve urađeno u skladu sa Zakonom. Isti inspektor koji je kontrolisao rad 2010. godine, tri godine kasnije, nakon pokretanja istrage i nakon već podnete krivične prijave, utvrđuje da porez ipak postoji.

Reč je o porezu koji nikad nikome u Srbiji nije niti obračunat, niti naplaćen za istovetne transakcije.

Angažovano je više eminentnih stručnjaka u oblasti poreskog prava da daju svoje mišljenje na poreski tretman konkretne transakcije. Tužilaštvo je odbilo sve dokazne predloge koje je predložila odbrana, saslušanje svedoka, veštačenje, odbijeni su svi ekspertski nalazi i mišljenja, čak nije prihvaćeno ni Mišljenje Ministarstva finasija iz tog perioda koje direktno reguliše predmetnu transakciju.

Svi pomenuti stručnjaci su saglasni u mišljenju da poreska obaveza nikada nije ni nastala:

– Izveštaj „KPMG“
„Na osnovu gore navedenih odredaba važećih Zakona o porezu na dobit preduzeća i Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji može se zaključiti da u predmetnoj transakciji po tada važećim poreskim propisima nije došlo do prometa uz naknadu, odnosno isplate prihoda od strane društva Mera Invest ka društvu Mera Investment Fund, pa, shodno tome, ni do ostvarivanja kapitalnog dobitka po osnovu koga bi postojala obaveza obračuna poreza po odbitku od strane Mera Invest.” (iz Mišljenja KPMG-a od 07.03.2014. godine)

– Mišljenje docenta sa Katedre za pravno – ekonomske nauke Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu doc. dr Svetislava Kostića, predmet Poresko pravo
„Mišljenja Ministarstva finansija i stavovi Poreske uprave koji su bili javno dostupni u vreme kada je do unosa akcija došlo govore da on ne predstavlja prenos uz naknadu i da stoga u ovom slučaju ne može doći do ostvarivanja oporezivog kapitalnog dobitka.“ (iz Stručnog mišljenja dr Svetislava V. Kostića, LL.M od 16.05.2013. godine)

– Izveštaj „Privrednog savetnika – revizija“
„Prema tome, ako u periodu od 22.09.2008. do 23.03.2010. godine Mera Invest d.o.o. iz Beograda nije vršila isplate prihoda po osnovu kojih je Mera Investment Fund B.V. sa Kipra ostvarila kapitalni dobitak, nije u obavezi da obračuna, obustavi i uplati porez po odbitku po stopi od 20%“ (iz Mišljenja Privrednog savetnika–revizija od 07.03.2013. godine)

– Mišljenje privrednog društva za konsultantske usluge „Fascino“ (grupa poreskih eksperata na čijem je čelu nekadašnja pomoćnica ministra za fiskalni sistem Rada Maruška Lukovac)
„U skladu sa odredbama tada važećeg Zakona o porezu na dobit preduzeća, domaće – rezidentno pravno lice nije bilo u obavezi da obračuna i po odbitku obustavi i uplati porez na kapitalnu dobit nerezidenta, jer nerezident nije ni ostvario prihode po tom osnovu. Prihodi nerezidentu nisu isplaćeni, pa poreska obaveza nije ni nastala.“ (iz Mišljenja privrednog društva „Fascino“ od 28.04.2013. godine)

– Mišljenje Ministarstva finansija i ekonomije od 02.10.2002. godine br. 430-07-306/2002-04
„U slučaju kada pravno ili fizičko lice prenese imovinu iz člana 27. stav 1. Zakona u zamenu isključivo za akcije (ili vlasnički udeo) drugog pravnog lica, takav prenos se ne smatra prenosom uz naknadu, u smislu člana 27. stav 1. Zakona.“

– Stručna analiza bivšeg direktora Poreske uprave Ivana Simiča od 07.04.2015. godine (obavljao funkciju u periodu dec.2012 – dec.2013)
„Na osnovu svega do sada navedenog, na osnovu stručne analize poreskog tretmana povećanja osnovnog kapitala u preduzeću Mera invest d.o.o., od strane Mera lnvestment Fund B.V., Holandski Antili, na osnovu pregledane dokumentacije i tada važećih propisa, smatram da prilikom povećanja osnovnog kapitala nije ostvarena kapitalna dobit, što znači da nema poreske osnovice i nema obaveze za obračunavanje, prijavljivanje ili plaćanje poreza po odbitku.”

Post navigation

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.