Mišković odgovara po novoj odredbi zakona

Štampa:

Nova odredba Krivičnog zakona iz člana 234 – “zloupotreba od strane odgovornog lica” stupila je na snagu, a tužioci imaju rok da svoje optužne akte usklade sa izmenama zakona do 1. jula ove godine

Ta zakonska odredba će eliminisati dosadašnje nedoumice oko odgovornosti vlasnika i direktora privatnih preduzeća (koji su do sada odgovarali takođe za krivično delo zloupotrebe službenog položaja iz člana 359.) a koje su se poslednjih godina javljale i u domaćem, ali i u stranom pravosuđu kada je u pitanju izručenje okrivljenih za zloupotrebu službenog položaja.

Tako od oko 4.000 okrivljenih za krivično delo zloupotrebe službenog položaja u Srbiji, bilo da su u fazi istrage, optuženja ili suđenja, a koji nisu nosioci javnih i državnih funkcija, od danas odgovaraju za krivično delo zloupotreba od strane odgovornog lica.

Među njima su Miroslav Mišković, Milo Đurašković, Dušan Antonić, Stanko Subotić, Bogoljub Karić i mnogi drugi…koji su do danas bili okrivljeni za krivično delo zloupotreba službenog položaja.

Krivični zakon se menja tako što su vlasnici firmi, direktori, članovi i predsednici upravnih odbora akcionarskih društava, sada „izmešteni” iz člana 359, i došli su “pod udar” novog člana 234 – zloupotreba položaja od strane odgovornog lica.

Krivično delo zloupotrebe službenog položaja primenjivaće se samo u odnosu na izabrana i imenovana lica i državne službenike, ali ne više i na odgovorna lica iz oblasti privrede, privatnih preduzeća, akcionarskih društava.

Odgovorno lice koje, iskorišćavanjem svog položaja ili ovlašćenja, nezakonito pribavi imovinsku korist, biće kažnjeno zatvorom od šest meseci do tri godine, odnosno, ako korist prelazi 1,5 miliona dinara, do 10 godina, predviđa taj novi član.

Po ranijim zakonskim rešenjima, koja su poznavala samo zloupotrebu službenog položaja kao krivično delo, što je stvaralo veliku konfuziju i u domaćoj i u međunarodnoj pravnoj praksi, kazne su se kretale od šest meseci do pet godina zatvora, a za teži oblik od dve do 12 godina zatvora

Post navigation