Izjava pravnog zastupnika kompanije Hemslade

Izjava pravnog zastupnika kompanije Hemslade

Kao pravni zastupnik strane kompanije, čija su sloboda poslovanja i uspešnost rada u direktnoj vezi sa osnovnim pravima gospodina Miroslava Miškovića koji zastupa poslovne interese Hemslejda u Srbiji i inostranstvu, prinuđen sam da ukažem na sledeće.

Odbijanje da se trajno vrati pasoš direktno utiče na stvaranje nenadoknadive štete u poslovanju kompanije.

Takva odluka Apelacionog suda je u direktnoj suprotnosti sa evropskim standardima i narušava ne samo osnovna ljudska prava, već i nanosi štetu kompaniji.

Imajući u vidu činjenicu da je Miroslav Mišković položio jemstvo u iznosu najvećem u istoriji Srbije, da se u prethodnom periodu uredno odazivao na svaki poziv bilo koje institucije u Srbiji, uključujući i brz povratak iz inostranstva u decembru, odluka Apelacionog suda predstavlja dodatno opterećenje koje je pravno neprihvatljivo. Kao rezultat moraćemo da zatražimo zaštitu interesa mog klijenta pred nadležnim međunarodnim institucijama.

Ian Forrester,

pravni zastupnik Hemslade,
QC (Queen’s Counsel) u advokatskoj komori Škotske

Post navigation