Prigovor sudije Vučinića zbog pritisaka

VSS primio je prigovor sudije Vladimira Vučinića u kome tvrdi da je na njega vršen pritisak zbog odluke da Miroslavu Miškoviću privremeno vrati pasoš.

Sudija je u prigovoru naveo da je zbog te svoje odluke imao raspravu sa vršiocem funkcije predsednika Višeg suda Aleksandrom Stepanovićem, što smatra pritiskom na svoju nezavisnost. Od Vučinića i Stepanovića su zatražene izjave tim povodom, nakon čega će taj najviši sudski organ doneti odluku povodom prigovora.

Spetanović je juče u izjavi Tanjugu negirao da je na Vučinića vršen bilo kakav pritisak ni u slučaju Miroslava Miškovića, niti u bilo kom trugom predmetu.
Takođe je naveo da je Vučiniću dužnost predsednika Odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda prestala na osnovu rasporeda poslova u tom sudu za narednu godinu.
Društvo sudija Srbije pozvalo je danas V S S da se u odlučivanju o zaštiti prava sudije Vučinića rukovodi ustavnom obavezom da bude nezavisan organ kako bi mogao da ispuni svoju dužnost garanta nezavisnosti sudija i sudova.
Društvo u saopštenju podseća da su zabranjeni ne samo pritisci na sudstvo koji dolaze “spolja” od političara i medija koji su potpali pod uticaj politike, već i uticaji dolaze “iznutra” – od pripadnika sudske vlasti.
Za Društvo je zabrinjavajuća činjenica da se sudija Vučinić obratio V S S radi zaštite prava da sudi nezavisno i ističe da je do sada ta činjenica nezabeležena i veoma zabrinjavajuća.
Društvo je istaklo da je Vučinić stručan i moralan i uživa poštovanje u pravosuđu i podseća da sudska nezavisnost nije privilegija sudija, već pravo svakog i svih na nezavisan i nepristrasan sud.
Vučinić je početkom meseca privremeno vratio pasoš Miškoviću radi njegovog puta u London, što je izazvalo polemike u javnosti, iako je ta odluka bila zakonita.
Mišković nije zloupotrebio poverenje i nakon povrataka s puta vratio je sudu svoju putnu ispravu.

Izvor: Akter (Tanjug), 27.12.2013

Post navigation