Saopštenje Saveta RRA povodom predstavke kompanije „Delta“

Kako ne bi došlo do narušavanja izborne kampanje i samim time neravnopravne zastupljenosti Savet RRA smatra da povlačenje spornog spota iz emitovanja Srpska napredna stranka treba da učini u što kraćem roku, koji ne bi smeo da bude duži od 48 sati, kako Zakon nalaže.

Savet RRA konstatovao je da u ovom trenutku postoji disbalans prisustva izbornih lista na programima nacionalnih emitera i poziva emitere da do kraja predizbornog ciklusa isprave nedostatke i obezbede ravnopravnu zastupljenost.
Izveštaj o zastupljenosti izbornih lista u periodu od 29.01. do 12.02.2014. godine biće objavljen na sajtu RRA.

Savet RRA
24. Feb 2014.

Post navigation