Ne postoji poreska obaveza kompanije Mera Invest

Povodom saopštavanja liste najvećih poreskih dužnika, a na kojoj je ponovo navedena kompanija Mera Invest, informišemo javnost da poreska obaveza kompanije Mera Invest nikada nije postojala, pa samim tim ni poreski dug koji se u javnosti pominje.

Po ovom slučaju u toku su postupci pred nadležnim domaćim i inostranim organima. Da poreska obaveza nije postojala potvrđuju svi relevatni državni i ekspertski izvori:

Ministarstvo finansija i ekonomije, Objašnjenje br. 430-07-306/2002-04 od 02.10.2002. godine:

“U slučaju kada pravno ili fizičko lice prenese imovinu iz člana 27. stav 1. Zakona u zamenu isključivo za akcije (ili vlasnički udeo) drugog pravnog lica, takav prenos ne smatra se prenosom uz naknadu u smislu člana 27. stav 1. Zakona”

Poreska uprava – Priručnik za primenu zakona o porezu na dobit preduzeća, strana 225; broj izdanja 151-00120/2007-13, izdavač Ministarstvo finansija – Poreska uprava, Beograd, 2007. godine:

“Pravno lice koje prenosi imovinu u zamenu isključivo za akcije ili vlasničke udele drugog pravnog lica, ne utvrđuje kapitalnu dobit u skladu sa odredbama člana 27. stav 1. Zakona”

KPMG, mišljenje od 29. 04. 2013.

“Zakon o porezu na dobit preduzeća nije jasno definisao da li u slučaju povećanja osnivačkog kapitala dolazi do kapitalnog dobitka, zbog čega je Ministarstvo finansija i ekonomije izdalo objašnjenje da se porez na kapitalni dobitak ne plaća, a što je potvrđeno i u priručniku Poreske uprave”.

Napominjemo da je ovu poslovnu transakciju 2010. godine kontrolisala ista poreska uprava, i isti poreski inspektor, i da tom prilikom nije utvrđeno postojanje poreske obaveze. Kontrola je ponovljena nakon tri godine i to tek pošto je podignuta optužnica protiv Miroslava i Marka Miškovića, ali ovoga puta ista poreska uprava saopštila je da navodna poreska obaveza ipak postoji.

Mera Invest d.o.o.

Post navigation