Biznis u skladu sa dobrom korporativnom praksom

Biznis u skladu sa dobrom korporativnom praksom

Zbog nastavka i pojačavanja nezapamćene hajke koja se vodi protiv Delta Holdinga i njegovog predsednika, Kompanija je prinuđena da ponovo odgovori na spekulacije koje se iznose u javnosti i ugrožavaju ugled Kompanije i egzistenciju 8.000 porodica čiji članovi u njoj rade.

U skladu sa dobrom korporativnom praksom, Delta Holding, njegovi zaposleni, njegov predsednik, kao i članovi porodice predsednika Kompanije, apsolutno nikada nisu poslovali sa inkriminisanim osobama, što je predsednik Mišković danas u policiji, u svojstvu građanina, i objasnio.

Iako Holding ne komentariše medijske spekulacije, ovoga puta izloženi smo vrhuncu agresivne  kampanje, koja nam nanosi veliku štetu u zemlji, u regionu i svetu, zbog čega smo prinuđeni da branimo svoj ugled i svoje poslovanje, u nadi da će državni organi i mediji prestati da se bave nerazumnim spekulacijama.

Delta Holding
17. oktobar 2013.

Post navigation